Dairy, brewery, farming and fishing tokens

Swedish dairy, brewery, farming and fishing tokens

-40%
Smådalarö Gård.
Smådalarö Gård.
$ 5.07 $ 8.46
-40%
Råbaäcks Gårdkontor. 1954
Råbaäcks Gårdkontor. 1954
$ 2.53 $ 4.22
-40%
Rånas Mejeri 1/2kg Smör. Butter token, Rare
Rånas Mejeri 1/2kg Smör. Butter token, Rare
-40%
Årnäs Aktiebolag, 2 lit Skum. Milk token
Årnäs Aktiebolag, 2 lit Skum. Milk token
-40%
Rimbo Mejeri, 1800´s, 75x44mm
Rimbo Mejeri, 1800´s, 75x44mm
$ 10.75 $ 17.92
-40%
Pripp-Bryggerierna AB, brewery.
Pripp-Bryggerierna AB, brewery.
$ 3.19 $ 5.31
-40%
Pumpseparator 10 öre Mjölk, early 1900.
Pumpseparator 10 öre Mjölk, early 1900.
-40%
Fylld Back, full barrel deposit.
Fylld Back, full barrel deposit.
$ 2.01 $ 3.36
-40%
Tom Back, empty pint deposit.
Tom Back, empty pint deposit.
$ 1.50 $ 2.51
-40%
Ab Nyckel-Bryggerier. Brewery
Ab Nyckel-Bryggerier. Brewery
$ 3.44 $ 5.74
-40%
Gösta Svensson, Göteborg. GS
Gösta Svensson, Göteborg. GS
$ 2.17 $ 3.61
-40%
Algot Svenssons Eftr. Stockholm
Algot Svenssons Eftr. Stockholm
$ 1.90 $ 3.16
-40%
K.A.B. Mjölk, 1 Liter. LAST IN STOCK
K.A.B. Mjölk, 1 Liter. LAST IN STOCK
$ 6.12 $ 10.20
-40%
Wappa Säteri, 1 liter. Milk token
Wappa Säteri, 1 liter. Milk token
$ 4.56 $ 7.61
-40%
Sundsvalls Utskänkningbolag, Glas 30 öre.
Sundsvalls Utskänkningbolag, Glas 30 öre.