Neuvostoliittolaiset ja venäläiset mitalit.

Neuvostoliittolaiset ja venäläiset mitalit.